Trasdul na Gaillimhe

FAOI TRASDUL NA GAILLIMHE

Is eagraíocht dheonach áitiúil é Trasdul na Gaillimhe agus is ceann de na mílte tionscadal Trasdula ar fud an domhain é. Tá sé mar aidhm acu pobail láidre agus geilleagar áitiúil láidir a thógáil le dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann le soláthairtí ola laghdaithe agus athrú aeráide. Tá siad ag iarraidh Gaillimh athléimneach agus bríomhar a thógáil don todhchaí. Eagraíonn Trasdul na Gaillimhe go leor imeachtaí pobail: cainteanna, taispeáintí scannán agus ceardlanna praiticiúla san áireamh. Tá gairdín pobail á reáchtáil acu ag bunscoil áitiúil sa gcathair freisin.

“Tá ról ag cách todhchaí spreagúil agus inspioráideach a mhúnlú do Ghaillimh”

Trasdul na Gaillimhe I
Trasdul na Gaillimhe: Ag cothú solúbthachta phobail

FACEBOOK (GAEILGE): https://www.facebook.com/groups/869144219831060

Advertisements